Bli medlem

Du er alltid velkommen til Tinnesmoen bedehus, om det er som gjest på besøk, om du kommer innom av og til, eller om du ønsker å ha forsamlingen vår som ditt åndelige hjem. Vi har forståelse for at vi har ulike behov og ønsker for deltakelse i et kristent felleskap. Vi tror likevel det er godt for oss mennesker å ha en fast tilhørighet i et kristent fellesskap.

Hvem er medlemskap for?

Medlemskap er for deg som vil at Tinnesmoen bedehus skal være ditt åndelige hjem, og som ønsker å forplikte deg til felleskapet.

Du kan bli medlem dersom du er døpt i Den treenige Guds navn, bekjenner den kristne tro og gir din tilslutning til forsamlingens lover.

Som medlem forplitker man seg ved å bidra med bønn for forsamlingen, givertjeneste og andre tjenester ut fra de ressursene og nådegavene du har. Vi har respekt for at livet kan by på mye forskjellig og at livsfaser kan prege hvordan eller hvor mye man evner å bidra i fellesskapet. 

Hva innebærer et medlemskap?

Som medlem gir du uttrykk for at du ønsker å ta imot hjelp og veiledning fra felleskapet, og at du vil bidra med hjelp og veiledning i felleskapet. Medlemmer betaler en medlemskontingent til forsamlingen på kr 50, får stemmerett på årsmøtet (fra fylte 15 år), og kan ha verv i styrer og råd.

Som medlem kan du forvente av oss som fellesskap at vi tjener medlemmene og forsamlingen med forkynnelsen av Guds ord og regelmessig utdeling av nattverden. Som fellesskap ønsker vi å oppmuntre, hjelpe og veilede våre medlemmer i livet som kristen. 

Tilknytning

Tinnesmoen bedehus, formelt kalt Notodden forsamling av Norsk Luthersk Misjonssamband er en forsamling som er tilsluttet Misjonssambandet Sør.

Forsamlingen vår er ikke et registrert trossamfunn. Medlemmene står derfor fritt til å velge hvor de vil ha sin kirkerettslige tilhørighet. Ønsker man en kirkerettslig tilknytning til Misjonssambandet, er dette tilgjengelig gjennom NLM trossamfunn

Spørsmål

Dersom du har spørsmål knyttet til medlemskap eller andre ting som har med Tinnesmoen bedehus å gjøre, så ta gjerne kontakt med forsamlingsleder, John Olav Selstø på johselsto@nlm.no eller 92 82 33 64. 

Powered by Cornerstone