Møter

Søndagsmøter

Søndagsmøtene våre veksler annenhver gang mellom kl 17:00 og kl 11:00. Da samles vi til fellesskap for alle aldersgrupper. Her får vi høre forkynnelse, synge sammen, be sammen og ha fellesskap med hverandre. Etter møtene er du hjertelig velkommen til å stoppe igjen for en samtale og kanskje hilse på noen nye. Innimellom har vi også noe servering i etterkant av møtene. På noen av møtene (omtrent én gang i måneden) inviterer vi til nattverd, dette er et fellesskapsmåltid for deg som er eller ønsker å være en Jesu etterfølger. Hva kan du forvente når du kommer på møte hos oss?

 

Bønnemøter

Hver mandag kl 10:15 samles vi til bønnemøte i lillesalen på bedehuset.

 

Andre samlinger

Ellers inviteres det innimellom til andre typer samlinger. Ofte er dette på torsdager. Dette er som regel temasamlinger av noe slag. Se programmet for mer info om dette.

Powered by Cornerstone